logo-lips
Make Up For Ever (Professional - Paris) (Home)

化妝步驟說明

產品

1

緩緩地將假睫毛從外眼角至內眼角方向移除。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

從假睫毛的邊緣小心地抹走假睫毛膠水。

 

4

將假睫毛於置於原來的包裝盒內,以保持卷曲及有效保護假睫毛。

Tip /

徹底清潔您的假睫毛可以讓您多次重用,及能有效延長其使用壽命。