logo-lips
Make Up For Ever (Professional - Paris) (Home)

คำแถลงด้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
(คำแถลงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก / บัตรสมาชิก)

1. ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์

MAKE UP FOR EVER ("เรา", "ของเรา" หรือ "พวกเรา") เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการขอข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล, ใช้ข้อมูล, ส่งต่อข้อมูล หรือประมวลผลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวได้จากคำแถลงนี้

กรุณาศึกษาข้อความด้านล่างโดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลของท่าน นโยบายดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเป็นระยะ ท่านสามารถศึกษานโยบายล่าสุดได้จากเว็บไซต์www.makeupforever.com/th.

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดก็ตาม (เช่น ชื่อ นามสกุล, อาชีพ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, ข้อมูลบัตรเครดิต, อายุ, สถานภาพสมรส, นายจ้าง, รายได้, ข้อมูลด้านประชากร) เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ด้วยข้อมูลดังกล่าว หรือข้อมูลอื่นๆซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้


2. วัตถุประสงค์ของเราในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบันทึกเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์, สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ หรือใช้บริการซ่อมแซม / เปลี่ยนสินค้า / บริการหลังการขายของเรา

วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ วัตถุประสงค์ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามความสมัครใจ

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามกฏหมาย ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกกำกับด้วย “ไม่จำเป็นต้องกรอก” ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก / บัตรสมาชิก และท่านจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหากท่านต้องการรับบริการที่ท่านสมัคร หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลนั้นหรือไม่ก็ได้

วัตถุประสงค์ตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านมีดังนี้:

(a) เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือการคงไว้ซึ่งสถานภาพสมาชิกของเรา
(b) เพื่อสะสมแต้มในฐานะสมาชิกของเรา
(c) เพื่อสื่อสารกับท่านถึงการให้สิทธิและสิทธิพิเศษในฐานะสมาชิกของเรา
(d) เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษในฐานะสมาชิกของเรา
(e) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีต่อรายละเอียดของโปรแกรมสมาชิก
(f) เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ
(g) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลและปรับปรุงประวัติส่วนตัวของลูกค้า

วัตถุประสงค์ตามความสมัครใจในการใช้ข้อมูลของท่านมีดังนี้:

(a) เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงข้อมูลทางด้านประชากรของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น
(b) เพื่อใช้สำหรับการวิจัยภายในบริษัทและการวิเคราะห์เพื่อให้เรานำมาปรับปรุงรางวัล, บริการและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น
(c) เพื่อใช้สำหรับการวิจัยทางการตลาด
(d) เพื่อให้ที่ปรึกษาของเราได้ติดตามผล
(e) เพื่อจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และ
(f) เพื่อจัดทำจดหมายข่าวและแจ้งข้อมูลโปรแกรมสำหรับลูกค้าวีไอพี

3. การทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุก

นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุกโดยมีรายละเอียดดังนี้

(a) เพื่อสื่อสารกับท่านถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชั่นอื่นๆ
(b) เพื่อสื่อสารกับท่านถึงกิจกรรมโปรโมชั่น รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์, การพบปะลูกค้าวีไอพี, ชุดผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษ, กิจกรรมเปิดร้านใหม่, ประกาศจากสาขาและกิจกรรมของสาขา, นิทรรศการ, แฟชั่นโชว์ และข้อมูลล่าสุดอื่นๆ
(c) เพื่อสื่อสารกับท่านถึงการบริการที่เคาน์เตอร์และนอกเคาน์เตอร์ รวมถึงการจัดงานต่างๆของ MAKE UP FOR EVER
(d) เพื่อสื่อสารกับท่านถึงโปรแกรมของรางวัล, ข้อเสนอสำหรับวันเกิด, ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟรี, แคมเปญดิจิตอล, โรดโชว์/สื่อโฆษณาต่างๆ, ข้อมูลกิจกรรมของสาขา
(e) เพื่อสื่อสารกับท่านถึงโปรโมชั่นหรืองานที่จัดร่วมกับห้างร้าน, ห้างสรรพสินค้า, เครดิตการ์ด, ธนาคาร, องค์กรธุรกิจ, ผู้มีชื่อเสียง, นิตยสาร, โทรทัศน์, เว็บไซต์, โปรแกรมสะสมไมล์, กลุ่ม/องค์กรทางด้านวัฒนธรรม, ศิลปะหรือดนตรี, องค์กรการกุศลหรือไม่แสวงหาผลกำไร และ
(f) เพื่อสื่อสารกับท่านถึงโปรโมชั่นหรืองานที่จัดร่วมกับแบรนด์อื่นภายในกลุ่มบริษัท LVMH รวมถึงบริษัทโฮลดิ้ง, บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุในข้อตกลงของบริษัทว่าเป็น “กลุ่มบริษัท LVMH”

เมื่อใดที่ท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุกตามรายละเอียดข้างต้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังอีเมล แอดเดรสที่ระบุไว้ในข้อ 7 ด้านล่าง

4. การเปิดเผยข้อมูล

ในกรณีที่เราขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะ:

(a) แจ้งให้ท่านทราบ (ผ่านทางคำแถลงนี้หรือผ่านทางช่องทางอื่น) ว่าเรากำลังจะขอข้อมูลจากท่านและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้งาน
(b) ให้โอกาสท่านในการเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ และ
(c) แจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและท่านจะสามารถเข้าไปดู, เปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ได้อย่างไร

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับด้วยวิธีที่เราสามารถทำได้ แต่เราอาจจะเปิดเผย/ถ่ายโอน/มอบหมายข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามซึ่งอาจจะอาศัยอยู่ในหรือนอกประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับของบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้:

(a) ผู้ร่วมลงทุนธุรกิจ, ตัวแทน, ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการซึ่งให้บริการด้านการบริหารจัดการ, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์และอื่นๆแก่เรา ในการประมวลผลหรือเก็บรักษาข้อมูลของท่าน
(b) นิติบุคคลภายในกลุ่มบริษัท LVMH หรือผู้ได้รับอนุญาตของกลุ่มบริษัท LVMH
(c) หากเราตัดสินใจขายกิจการที่เกี่ยวข้องบางส่วนหรือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้บริหารจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ถูกแต่งตั้ง, ผู้รับโอน, ผู้สืบทอด หรือตัวแทนจำหน่าย/ผู้ได้รับสัมปทานที่แท้จริงหรือได้รับการเสนอชื่อ และ
(d) บุคคลใดก็ตามผู้ซึ่งเรามีสัญญาผูกมัดให้เปิดเผยข้อมูลของท่านตามกฏหมาย

5. ความปลอดภัยของข้อมูล

นอกจากผู้ที่ถูกระบุไว้ในข้อ 4 เบื้องต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากได้รับการบันทึกไว้ จะสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานและผู้ได้รับการว่าจ้างซึ่งได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบันทึกไว้ในเซิฟเวอร์ต่างหากและต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูล (หรือในรูปแบบความปลอดภัยรูปแบบอื่น) และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น พนักงานและผู้ได้รับการว่าจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถกระทำการดังกล่าวได้ตามคำแถลงนี้เท่านั้น

6. สิทธิของท่านในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล

ท่านอาจจะร้องขอสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราบันทึกไว้ได้เสมอ และอาจขอให้เราลบข้อมูลของท่านจากรายชื่อการส่งจดหมายข่าวได้ ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเรามายังที่อยู่, หมายเลขโทรสาร หรืออีเมล แอดเดรสด้านล่าง โดยระบุว่า “ความลับ” เราอาจถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจริง เราจะพยายามตอบกลับท่านภายใน 30 วัน โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย

7. ทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลผู้ซึ่ง (1) ร้องขอ (i) การเข้าถึงข้อมูลหรือการแก้ไขข้อมูล (ii) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติของเราด้วยความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคล และ (iii) เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามี และ (2) คำถามทั่วไปและข้อติชมสามารถส่งไปได้ที่:

ทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล แอดเดรส: info_thailand@makeupforever.sg
จันทร์ – ศุกร์ 10:00 น. ถึง 18:00 น.

8. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆที่ข้อมูลถูกเก็บมา หรือวัตถุประสงค์ตามกฏหมายหรือธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้งานแล้วจะถูกลบทิ้งหรือไม่ถูกระบุชื่อ